ས་སྐྱའི་སྲིད་འཛིན་དཔོན་ཆེན་རིམ་བྱོན་གྱི་རེའུ་མིག

2018-11-14

      

 ཧོར་སེ་ཆེན་རྒྱལ་པོས་ས་སྐྱའི་བླ་མ་འཕགས་པར་བོད་ཁྲི་སྐོར་བཅུ་གསུམ་གནངས་བ་ནས་ས་སྐྱའི་བས་བོད་སྤྱི་ལ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་དབང་སྒྱུར་བའི་དུས་ཀྱི་ས་སྐྱའི་དཔོན་ཆེན་རིམ་བྱོན་གྱི་སྲིད་འཛིན་རེའུ་མིག   རེའུ་མིག     

དཔོན་ཆེན་གྱི་མཚན།

སྲིད་ལོ།

འགྲོ་མགོན་འཕགས་པ།

སྤྱི་ལོ1253ལོ----སྤྱི་ལོ1280ལོ།

དྷརྨ་པཱ་ལ་རཀྵི་ཏ།

སྤྱི་ལོ1280ལོ----སྤྱི་ལོ1287ལོ།

ཤར་པ་འཇམ་དབྱངས་རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན།

སྤྱི་ལོ1287ལོ----སྤྱི་ལོ1305ལོ།

བདག་ཆེན་བཟང་པོ་དཔལ།

 

 

སྤྱི་ལོ1305ལོ----སྤྱི་ལོ1324ལོ།

བདག་ཆེན་ནམ་མཁའ་ལེགས་པ།

སྤྱི་ལོ1324ལོ----སྤྱི་ལོ1343ལོ།

འཇམ་དབྱངས་དོན་ཡོད་རྒྱལ་མཚན།

སྤྱི་ལོ1343ལོ----སྤྱི་ལོ1344ལོ།

བླ་མ་དམ་བསོད་ནམས་རྒྱལ་མཚན།

སྤྱི་ལོ1344ལོ----སྤྱི་ལོ1349ལོ།

 

 

<