རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ།

2019-01-17

 

 རིག་འཛིན་སྒྲོལ་མ་ནི་དཔའ་རིས་ནས་སྐྱེས་བའི་བོད་ཀྱི་ན་གཞོན་གཞས་མ་གྲགས་ཅན་ཞིག་ཡིན་ལ།  ཁོ་མོས་རང་གི་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་སྐད་ངག་སྙན་མོར་བརྟེན་ནས་བོད་ཀྱི་གླུ་གཞས་སྒྱུ་རྩལ་གྱི་ལམ་བུ་སྙེག་བཞིན་ཡོད།

འཐུས་ཚབ་བརྩམས་ཆོས། 《ཁ་སང་གི་གཏམ་རྒྱུད》ཅེས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཟློས་གར་གྱི་བརྗོད་དོན་གླུ་དབྱངས།

2 འཁྲབ་སྟོན་བརྒྱུད་རིམ།
 
 

སྤྱི་ལོ2001ལོར། ཀྲུང་དབྱང་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་དང་མཚོ་སྔོན་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་།  མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་བརྙན་འཕྲིན་ཁང་། མཚོ་སྔོན་བོད་སྐད་རླུང་འཕྲིན་ཁང་སོགས་ཞིང་ཆེན་ཕྱི་ནང་གི་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས50ལྷག་ལ་ཞུགས། གཞན་ཐེངས་འགར་རིག་རྩལ་དགོང་ཚོགས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གླུ་དབྱངས་བླངས་མྱོང་།

སྤྱི་ལོ2001ལོར། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་གྲོང་གི་ན་གཞོན་གཞས་པའི་གླུ་གཞས་འགྲན་སྡུར་སྟེང་ཞུགས།

སྤྱི་ལོ2002ལོར། ཀྲུང་གོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་རེ་བའི་སྐར་ཆེན་ཞེས་པའི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་གསུམ་པའི་སྟེང་ཞུགས།

སྤྱི་ལོ2003ལོར། རྒྱལ་ཡོངས་ན་གཞོན་གཞས་པའི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྟེང་ཞུགས།

སྤྱི་ལོ2004ལོར། 《ཐང་བོད་གནའ་ལམ》བླངས།

སྤྱི་ལོ2009ལོར། གླུ་གཞས་ཆེད་སྒྲིག《འབྲི་མོ་དུང་ཆུང་དཀར་མོ》འགྲེམ་སྤེལ་བྱས།

སྤྱི་ལོ2009ལོར། མཚོ་སྔོན་ཟི་ལིང་དུ་གླུ་གཞས་ཆེད་ཚོགས་བསྡུས།

3 བྱ་བའི་གྲུབ་འབྲས།
 
 

སྤྱི་ལོ2001ལོར། རྒྱལ་ཡོངས་ཞིང་གྲོང་གི་ན་གཞོན་གཞས་པའི་གླུ་གཞས་འགྲན་སྡུར་སྟེང་ཨང་གཉིས་པ་བླངས།

སྤྱི་ ལོ2002ལོར། ཀྲུང་གོ་བརྙན་འཕྲིན་གྱི་རེ་བའི་སྐར་ཆེན་ཞེས་པའི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་གསུམ་པའི་ སྟེང་གློག་བརྙན་འཕྲིན་ཁག་གི་མཚོ་སྔོན་འགྲན་ཁུལ་གྱི་བྱ་དགའ་ཨང་གཉིས་པ་བླངས།

སྤྱི་ལོ2003ལོར། རྒྱལ་ཡོངས་ན་གཞོན་གཞས་པའི་འགྲན་སྡུར་སྐབས་བཅུ་གཅིག་པའི་སྟེང་མཚོ་སྔོན་ས་ཁུལ་གྱི་ཨང་དང་པོ་བླངས།

སྤྱི་ལོ2004ལོར། 《ཐང་བོད་གནའ་ལམ》བླངས་ནས་གསེར་གྱི་རྟགས་མ་ཐོབ།

4 བརྩམས་ཆོས།
 
 

གླུ་གཞས་ཆེད་སྒྲིག

སྤྱི་ལོ2007ལོར། 《ང་ཡི་ཁྲི་ཤོར་རྒྱལ་མོ》《འབྲི་མོ་དུང་ཆུང་དཀར་མོ》

རྐྱང་གཞས།

《ཁ་སང་གི་གཏམ་རྒྱུད》《དཔའ་རིས་པ》《ཡུལ་ཤུལ་དམངས་གཞས》

གླུ་གཞས་ཆེད་ཚོགས།

《གངས་རིའི་སྐར་རྒྱན》

<