• སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་གྲི།

  (1/12)

  བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་པ་མགར་བ།
  བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་པ་མགར་བ།
  2017-10-16 10:41
 • སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་གྲི།

  (2/12)

  བོད་གྲི།
  བོད་གྲི།
  2017-10-16 10:41
 • སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་གྲི།

  (3/12)

  གྲི་བརྡུངས་བཞིན་པའི་མགར་བ།
  གྲི་བརྡུངས་བཞིན་པའི་མགར་བ།
  2017-10-16 10:41
 • སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་གྲི།

  (4/12)

  མགར་མེ་དམར་པོ།
  མགར་མེ་དམར་པོ།
  2017-10-16 10:41
 • སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་གྲི།

  (5/12)

  བོད་གྲི།
  བོད་གྲི།
  2017-10-16 10:41
 • སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་གྲི།

  (6/12)

  བོད་གྲི།
  བོད་གྲི།
  2017-10-16 10:41
 • སྲོལ་རྒྱུན་བཟོ་རྩལ་ལས་བྱུང་བའི་བོད་གྲི།

  (7/12)

  མགར་ལས།
  མགར་ལས།
  2017-10-16 10:41
བོད་ཀྱི་སྲོལ་རྒྱུན་ལག་ཤེས་པ་མགར་བ། བོད་གྲི། གྲི་བརྡུངས་བཞིན་པའི་མགར་བ། མགར་མེ་དམར་པོ། བོད་གྲི། བོད་གྲི། མགར་ལས།